Klinkende Klanken

Muziek, Klankdichtend 

schrijvend, om het (n)iets

tot (n)iets te maken

zijn of niet

wetende onwetend te zijn

verbinding zoekend

Open,

glimlachend

de wereld tegemoet

Music, Soundinhaling

writing, to make what is(n't)

to what is(n't) 

being or not being,

knowing to be unknowing

searching for connection

Open,

smiling

the world approaching