For English, see below.

 

In mijn studietijd aan het Conservatorium van Den Haag heb ik zowel een driejarige minor muziekeducatie gevolgd, als wel een zomerschool muziekeducatie in Leuven. Dit hield in dat ik o.a. muzieklessen gaf op basisscholen, en tevens workshops Compositie en Stembevrijding gaf aan beginnende basisschoolleerkrachten en aan conservatoriumstudenten. Gedurende deze tijd heb ik mijn eigen weg gevonden in het geven van muzieklessen.

 

Ik bied een verscheidenheid van muzieklessen aan; deze probeer ik zo veel mogelijk voor de leerling/klant op maat te maken. Ik geef zowel les aan kinderen als aan volwassenen. Zowel vanuit educatieve als wel vanuit therapeutische doeleinden.

 

 

During my studies at the Conservatoire of The Hague, I followed a three-year minor in music education as well as a summer school in music education in Leuven. This meant that I gave music lessons in primary schools, and also gave workshops Composition and Voice Liberation to beginning primary school teachers, and to conservatoire students. During this time I have developed my own way in teaching music.

 

I offer a variety of music lessons; in wich I try to adjust as much as possible to the pupil's wishes. I teach both children and adults. Both from educational as therapeutic points of view.