In mijn studietijd aan het Conservatorium van Den Haag heb ik zowel een driejarige minor muziekeducatie gevolgd, als wel een zomerschool muziekeducatie in Leuven. Dit hield in dat ik o.a. muzieklessen gaf op basisscholen, en tevens workshops Compositie en Stembevrijding gaf aan beginnende basisschool leerkrachten, en aan conservatorium studenten. Gedurende deze tijd heb ik mijn eigen weg gevonden in het geven van muzieklessen.

 

Ik bied een verscheidenheid van muzieklessen aan; deze probeer ik zo veel mogelijk voor de leerling/klant op maat te maken. Ik geef zowel les aan kinderen als aan volwassenen. Zowel vanuit educatieve als wel vanuit therapeutische doeleinden.

 

 

Compositie workshop (min. 3)  60 min.          €20 p.p.

Individuele compositie les         60 min.          €55 p.p.  

Individuele Coaching Musical Instrument  60 min. €55 p.p

Individuele Experimental Musical Lesson   60 min. €55 p.p

Individuele Cursus: Compositie Coaching of Experimentele les                                 8-12 lessen van 60 min. €45  per les

Individuele Cursus: Compositie Coaching of Experimentele les                                12-24 lessen van 60 min. €40  per les

During my studies at the Conservatoire of The Hague, I followed a three-year minor in music education as well as a summer school in music education in Leuven. This meant that I gave music lessons in primary schools, and also gave workshops Composition and Voice Liberation to beginning primary school teachers, and to conservatoire students. During this time I have developed my own way in teaching music.

 

I offer a variety of music lessons; in wich I try to adjust as much as possible to the pupil's wishes. I teach both children and adults. Both from as well educational as therapeutic points of view.

 

 

Composition workshop (min. 3)        60 min.         €20 p.p.

Individual Composition Lesson         60 min.          €55 p.p.  

Individuele Coaching Musical Instrument  60 min. €55 p.p

Individuele Experimental Musical Lesson   60 min. €55 p.p

Individual Course: Composition Coaching or Experimental lesson                                 8-12 lessen van 60 min. €45  per les

Individual Course: Composition Coaching or Experimental lesson                                12-24 lessen van 60 min. €40  per les