For English, see below.

 

Voor mij staan tijdens het componeren drie aspecten centraal. Wie je bent (identiteit), wat er toe heeft bijgedragen dat je bent wie je bent (context), en tenslotte hoe componeren uiting geeft, ja zelfs een stem geeft aan wie je bent (Stembevrijding).

 

Tijdens de lessen zullen al deze drie aspecten zo nu en dan de revue passeren. Voor nu dan de focus op je identiteit.

 

Hoe geef jij uiting aan wat er in jouw leeft? Wat voel je op dit moment in je lichaam gebeuren? Welke gedachten en welke woorden vormen zich in jouw hoofd en welke klanken raken jou?

 

Wat doet muziek met jou? 

Vorm en klank, trillingen in de ruimte, die afwachtend door de lucht reizen totdat ze hoorbaar worden en weer oplossen.

Welke klanken vind je mooi? En wat doet het met je lichaam als je een specifieke klank mooi vindt. Ben je je bewust van de klanken om je heen, de klanken die je aandacht trekken, en de klanken die haast onhoorbaar zijn.

 

Voor mij is muziek maken een proces van bewustwording. Het maakt niet uit of ik zing, piano speel, of componeer. Bij alle bezigheden is er sprake van een overgave, waarin ik stil word en luister naar de klanken die in mij tot klinken gebracht willen worden.

For me, three aspects are fundamental to composing. Who you are (identity), what contributed to you being who you are (context), and finally how composing expresses, yes even gives a voice to who you are (Voice Liberation).

 

During the lessons, all these three aspects will come by every now and then. For now, the focus on your Identity.

 

How do you express what lives in you? What do you feel happening in your body right now? Which thoughts and which words take form in your mind and which sounds touch you?

What does music do to you?

 

Shape and sound, vibrations in space, which travel through the air in anticipation until they become audible and dissolve again.

Which sounds do you like? And what does it do to your body if you like a specific sound. Are you aware of the sounds around you, the sounds that draw your attention, and the sounds that are almost inaudible.

 

For me, making music is a process of awareness. It doesn't matter whether I sing, play the piano, or compose. In all activities there is a surrendering, in which I become silent and listen to the sounds that want to resonate through me.