Wat betekent het, om de grenzen op te zoeken? De kern van de dingen te willen inzien? Om vervolgens los te laten alle ballast. Alles wat schijnbaar nodig is, te onderzoeken om vervolgens te voelen wat nou echt, in de kern, van wie we zijn, wis en waarachtig is.

Om te komen staan in de overgave, niet meer te weten hoe het verder zal verlopen. Op de tast af, te zoeken naar de waarheid die klinkt in ieders eigen hart. Wat rest is compassie en nederigheid.

 

 

Tijdens de experimentele muzieklessen wil ik je aanmoedigen om je eigen grenzen te verkennen, nieuwe vormen te ontwikkelen, en je eigen muzikale kennis onder de loep te nemen. 

Om bovenal de moed te vinden jouw waarheid tot klinken te brengen. 

Wie je ook bent, waar je vandaan komt of waar je heen gaat; beste reiziger, wees welkom.

 

What does it mean to push the limits? Wanting to see the core of things? To then release all ballast. To investigate everything that is seemingly necessary in order to then feel what is really, at the core, of who we truly are.

 

To fully surrender, no longer knowing how it will go beyond. To search for the truth that resonates in everyone's own heart. What then remains is compassion and humility.

 

 

During the experimental music lessons I want to encourage you to explore your own limits, develop new forms, and examine your own musical knowledge. Above all, to find the courage to speak your truth. Whoever you are, wherever you come from or wherever you are going; Dear traveler, be welcome.