For English, see below.

 

Bie Mekoar

 

De Bachelorpresentatie Bie Mekoar, kan worden gezien als de vuurdoop bij het gaan van mijn muzikale pad. Al het geleerde werd getoetst en kwam samen in een alomvattend, voor mij heilig, project.

Alle vergaarde kennis van de afgelopen jaren, mijn reis door Nepal, mijn studie stembevrijding, de bachelor compositie, en alle mensen die dicht bij mij staan, kwamen bijeen, in een ritueel.

 

 

Bij elkaar dus, wat in het Gronings Bie Mekoar beduidt, om getuige te zijn van de muzikale ontwikkelingen, die zich in mij hebben afgespeeld, waarvan ik zelf al langer het groeiende verlangen voelde, om deze met de wereld om mij heen te delen. Nu dan, die tijd is aangebroken. Moge jullie dan nu allemaal getuige zijn, van de dienstbaarheid, die zich tijdens dat ritueel in mij geboren heeft laten worden. En moge jullie dan tenslotte getuige zijn van de dankbaarheid die ik voel, om jullie van dienst te mogen zijn, in de verscheidene workshops, rituelen, concerten, healingen en lessen die ik geef of nog zal geven. Moge het zo zijn!

Bie Mekoar

 

The Bachelor presentation Bie Mekoar, can be seen as the baptism of fire of my musical path. Everything learned was tested and came together in an all-embracing, to me sacred, project.

All the knowledge gained over the years, my journey to Nepal, my study of voice liberation, the bachelor composition, and all the people close to me, came together in a ritual.

 

 

So brought together, which means in Gronings Bie Mekoar, to witness the musical developments that have taken place in me, of which I myself have felt the growing desire for some time, to share them with the world around me. Now then, that time has come. May you all now witness the servitude that was born in me during that ritual. And finally, may you witness the gratitude that I feel to be of service to you in the various workshops, rituals, concerts, healings and lessons that I give or will give. May it be so!