For English, see below.

Welkom op deze pagina die ik geheel aan de muzen wijd. Hier kunt u mijn muziek en gedichten vinden.

Mijn historie in het kort:

In 2008, toen ik 12 was, begon ik met het schrijven van muziek. In 2012 begon ik aan de vooropleiding van het Conservatorium van Den Haag. Tevens begon ik aan een groot dichtwerk, dat ik in 2016 voltooide: Hoe De Dichter Dichter Werd.

In 2017 stopte ik een jaar met studeren, en begon ik te reizen, onder andere naar Frankrijk, India en Nepal. In Nepal leerde ik met klankschalen werken.

In 2018 vervolgde ik mijn studie, gecombineerd met een tweejarige opleiding tot Stembevrijder. Beide opleidingen werden in de zomer van 2020 afgerond.

 

 

 

 

Welcome to this page that I dedicate entirely to the muses. Here you can find my music and poems.

My history in short:

In 2008, when I was 12, I started writing music. In 2012 I started the preparatory course of the Conservatoire of The Hague. I also started to work on a large collection of poetry, which I completed in 2016, called: Hoe De Dichter Dichter Werd.

In 2017, I stopped studying for a year and started traveling, among others to France, India and Nepal. In Nepal I learnt to work with singing bowls.

In 2018 I continued my studies, combined with a two-year course to become a Voice Liberator. Both courses were completed in the summer of 2020.