For English, see below.

 

Tijdens de individuele lessen is er meer tijd om stil te staan bij je eigen processen. Wat speelt er op dit moment in je leven? Wat zijn je verlangens? Wat is er nodig? Op basis van mijn intuïtie, de Latifa meditatie, het boek Leef van Jan de Dreu, en natuurlijk de stem, begeleid ik je door de kronkels van wat het heet om mens te zijn.

Geen succes gegarandeerd, vreugde echter wel.

Met aandacht, stilte, zachtheid en muziek, sta ik je bij in wat er ook maar op je pad moge komen.

 

During the individual lessons there is more time to reflect on your own processes. What is going on in your life right now? What are your desires? What do you need? Based on my intuition, the Latifa meditation, the book Leef by Jan de Dreu, and of course the voice, I will guide you through the twists and turns of what it is to be human.

No success guaranteed, but joy is.

With attention, silence, gentleness and music, I assist you in whatever may come your way.