For English, see below.

In de workshops Stembevrijding die ik geef wil ik je kennis laten maken met je eigen stem. Hoe ervaar jij je eigen stem? Kan jij genieten van je eigen zingen, of ben je juist bang om je stem te laten horen? Voelt je eigen stem je al vertrouwd aan, of begin je net de diepte en kracht ervan te doorgronden? Durf je samen met mij en je medegenoten deze weg in te slaan, met als queeste om je eigen stem te laten weerklinken over deze wereld?

Dan ben je hier op de juiste plek.

Zoals met elke queeste zijn er beren op de weg, draken te verslaan, en harten te veroveren. Garanties kan ik je niet geven, het avontuur ontvouwt immers uit zichzelf. Wat ik je wel kan geven, ja wat ik je zelfs durf te beloven is zielscontact.

 

Ik beloof je zielscontact.

In the workshops Voice Liberation I want to introduce you to your own voice. How do you experience your own voice? Can you enjoy your own singing, or are you afraid to make your voice heard? Does your own voice already feel familiar to you, or are you just starting to grasp its depth and power? Do you dare to start this quest with me and your fellows,  to make your own voice resonate over this world?

Then you've come to the right place. As with any quest, there are objections to see, dragons to slay, and hearts to win. I cannot give you guarantees, after all, the adventure unfolds by itself. What I can give you, yes what I even dare to promise you is pure contact of souls.

 

I promise you pure contact of souls.